inflation 2017 danmark Prispolitik

thomas delaney støvler

Det er afgørende for os, at vores juridiske rådgivning skaber værdi for vores kunder, og at vi sammen med kunderne afstemmer pris og forventninger til vores ydelser

statsministerens nytårstale 2016 you tube Det kan være vanskeligt at fastsætte en samlet pris på en opgave ved opgavens modtagelse. Derfor har vi forskellige prismodeller. Når vi påtager os en ny opgave, finder vi sammen med kunden den prismodel, der passer bedst til opgaven – eller en kombination af flere prismodeller. Vi giver gerne et prisoverlag, når vi modtager opgaven, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer kunden, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige prisoverslaget.

fodbad med massage herpes i urinrøret  

Afregning efter timeforbrug

rund kirken bornholm Vores mest anvendte prismodel er afregning efter medgået tid. Det er en prismodel, der resulterer i en præcis afregning på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet og de specialkompetencer, der er brugt på at løse opgaven. Timesatser varierer alt efter hvilken juridisk medarbejder, der udfører arbejdet.

arctic monkeys lyrics sagafjord roskilde fjord  

Fast pris på opgaven

data entry fritidsjob I situationer, hvor hele rådgivningsopgaven kan defineres på forhånd, kan vi på baggrund af nogle specifikke forudsætninger give en fast pris på opgaven.

kunstmuseum i herning  

Generelt

rungsted havn restaurant I situationer, hvor vi ikke på forhånd har aftalt en prismodel, baseres vores pris på forskellige parametre:

  • william kvist wiki Sagens juridiske og forretningsmæssige kompleksitet

  • 2016 presidential candidates Det forventede tidsforbrug

  • the gatekeepers documentary Omfanget af anvendt specialviden

  • pleksiglas menukort holder Omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid.

christian eriksen goal Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, eksempelvis tinglysnings- og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til større kopiering og forsendelse mv. betales af kunden ud over honoraret.

the white cliffs of dover razer synapse download  

Orientering om retshjælp

reduktion af elafgift Når vi påtager os en opgave for dig som privatperson, undersøger vi altid i hvilket omfang, du kan få offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller ifølge den forsikring, du har tegnet. Hvis salæret skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskabet, vil du blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv. Vi forbeholder os imidlertid ret til at frasige os sager, der salærmæssigt skal dækkes af en privat retshjælpsforsikring.

seje flotte tumblr billeder memphis dab radio  

Uforpligtende tilbud

kvinden i buret trailer Du er altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med vores jurister. Kontaktpersoner inden for vores forskellige forretningsområder finder du vandscooter til salg kort tunø samsø.
Du er også velkommen til at ringe på vores hovednummer tlf. 63 14 20 20, så hjælper vi dig gerne videre.

køkken bord pladder admiral hotel bergen