overskydende skat udbetaling Plan- og miljøforhold

benefits of green tea Specialjura

Offentlige reguleringer har stadig større indvirkning på virksomhederne

camilla caroline horn Plan- og miljøretten er reglerne om regulering af faste ejendomme, dvs. de regler, som giver myndighederne adgang til at styre udviklingen i byerne og på landet og til at regulere private og erhvervsmæssige aktiviteter, som evt. kan påvirke miljøet. Det er specialjura,

gæster til middag  

nikoline toft model som derfor kræver specialistbistand. Focus Advokater  bistår såvel virksomheder som myndigheder, når det skal sikres, at den offentlige regulering ligger inden for lovens rammer.

Vi rådgiver bl.a. indenfor:
  • Miljøbeskyttelseslov, planlov og naturbeskyttelseslov
  • Plan- og miljøretlig due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
  • Nævnssager, kommissionssager og retssager om lokalplaner og kommuneplaner
  • Ekspropriation 
  • Landzonetilladelser
  • Forbud m.v.
  • Byggeretter 
  • Beskyttelseslinier 
  • Jordforureningslov (kortlægning & påbud) 
  • Hævd, naboret og servitutter.
Kontakt os
Henrik Hoeck

the house of commons fjernelse af venflon Henrik Hoeck

Partner, advokat (H), DESS værelses ideer til piger
Sanne Alrik Sørensen

samsø festival 2018 landejendom til leje i aalborg kommune Sanne Alrik Sørensen

Advokat (L) lockout 2018 skoler
Merete Vangsøe Simonsen

sammen er vi en og en pige fundet på en bænk Merete Vangsøe Simonsen

Partner, advokat (L) direktør just female